Bruk landskapsmodus for å se scoreboard på mobile enheter.
(Tilt phone to watch the entire scoreboard)